HELÁNOVÁ, Kateřina, Jindřich ŠPINAR, Jiří JARKOVSKÝ, Marián FELŠŐCI, Roman MIKLÍK and Jiří PAŘENICA. Kardiorenální syndrom u pacientů s akutním srdečním selháním (Cardiorenal syndrome in patients with acute heart failure). Kardiologická revue. Ambit Media, a.s., 2012, vol. 14, No 4, p. 240-245. ISSN 1212-4540.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kardiorenální syndrom u pacientů s akutním srdečním selháním
Name (in English) Cardiorenal syndrome in patients with acute heart failure
Authors HELÁNOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jindřich ŠPINAR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marián FELŠŐCI (703 Slovakia), Roman MIKLÍK (203 Czech Republic) and Jiří PAŘENICA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Kardiologická revue, Ambit Media, a.s. 2012, 1212-4540.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00063500
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) kardiorenální syndrom; akutní srdeční selhání; selhání ledvin
Keywords in English cardiorenal syndrome; acute heart failure; renal failure
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 4. 2. 2013 15:47.
Abstract
Zhoršení funkce ledvin se vyskytuje asi u 30 % pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání a je spojeno s horší krátkodobou i dlouhodobou prognózou. Preventivní opatření jsou omezená, především je nutné snížit na minimum aplikaci nefrotoxických látek. V případě rezistence na kličková diuretika je možné využít kombinaci s thiazidovými diuretiky nebo antagonisty aldosteronu. Dále je možné využít kontinuální infuzi furosemidu, při hyponatremii podanou společně s hypertonickým roztokem chloridu sodného. Renoprotektivní efekt nízkých dávek dopaminu nebyl prokázán, nicméně může vést ke zvýšení diurézy. V případě selhání ledvin je indikováno spíše včasné zahájení podpory funkce ledvin intermitentními nebo kontinuálními hemoeliminačními metodami.
Abstract (in English)
Deterioration of renal function occurs in about 30% of patients hospitalized for acute heart failure and it is associated with worse short and long-term prognosis. Precautionary measures are limited. It is necessary to reduce the application of nephrotoxic agents to a minimum. In the case of resistance to loop diuretics use of their combination with thiazide diuretics or aldosterone antagonists, or continuous infusion of furosemide at hyponatraemia with hypertonic saline is possible. Renoprotective effect of low-dose dopamine has not been demonstrated, but may lead to an increase of diuresis. In the case of renal failure early initiation of renal support (intermittent or continuous) is indicated.
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 17:02