CHOVANCOVÁ, Barbora. Question Type and Narrative Construction in Courtroom Interrogation. In The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznan (Poland). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Question Type and Narrative Construction in Courtroom Interrogation
Name in Czech Typy otázek a narativní konstrukce v mluveném soudním diskurzu
Authors CHOVANCOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznan (Poland), 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14640/12:00063531
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) soudní diskurz; typy otázek
Keywords in English courtroom discourse; question types; narrative construction
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 8. 4. 2013 11:13.
Abstract
The paper presents the results of research into the patterns of questioning in courtroom interrogation, based on a sample of minor witness testimonies made in court during a high profile civil case in the USA. Approaching the data from the perspective of conversational analysis, the paper concentrates on the question part of the question-answer adjacency pair, contrasting the use of this structural component in direct and cross examination. It is shown that there is a significant difference between the two examination phases concerning the interrogators’ preferences for the individual structural forms of questions (question types). This observation is explained with reference to the different functions of the two types of interrogation, reflecting their role in the construction of contrasting versions of events or, in some cases, the destruction of an alternative account. The same structural form can thus be used in different phases with entirely different functions that are ultimately related to the general macrostructural context of the speech event on the one hand and the questioner’s possible strategies of narrative construction on the other.
Abstract (in Czech)
Příspěvek dokumentuje využívání různých strategií kladení otázek v mluveném právním jazyce z pohledu konverzační analýzy a pragmatiky. Analýza materiálu vede ke zjištění, že totožná strukturní forma může být využívána v různých fázích soudního líčení se zcela odlišnými funkcemi, které vycházejí jednak z celkového makrostrukturního kontextu řečové události a jednak ze strategie, kterou daný mluvčí využívá pro konstrukci vlastního narativního rámce.
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:28