KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence konverzních sufixů u desubstantivních sloves jako prostředek lišící význam a styl (na materiále Českého národního korpusu). In Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 145-152. ISBN 978-80-210-6114-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konkurence konverzních sufixů u desubstantivních sloves jako prostředek lišící význam a styl (na materiále Českého národního korpusu)
Název česky Konkurence konverzních sufixů u desubstantivních sloves jako prostředek lišící význam a styl (na materiále Českého národního korpusu)
Název anglicky Pairs of Conversion Suffixes Distinguishing Meaning or Stylish Value of Desubstantive Verbs (on Czech National Corpus)
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Stylistika v kontextu historie a současnosti, od s. 145-152, 8 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00067722
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6114-9
Klíčová slova anglicky desubstantive verbs; deriving; conversion; stylish value; semantic concordance and difference; frequency
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 7. 2. 2013 17:08.
Anotace
Různé konverzní sufixy tvoří od téhož substantiva jak slovesa se stejným významem: syslit – syslovat, osobit si – osobovat si; tak slovesa s významem zcela odlišným: hostit – hostovat, šatit – šacovat. Stať sleduje oba tyto případy na dokladech z Českého národního korpusu a všímá si shod a rozdílů stylové hodnoty sloves v těchto dvojicích. Ukazuje se, že zejména ve dvojicích konkurenčních sloves s týmž nebo podobným významem bývá často jedno z nich užívané zřídka, méně obvyklé, popř. okazionální, doložené v korpusu ojediněle. Řada z méně užívaných sloves se zpravidla jeví jako příznaková, přestože jejich tvoření je noremní.
Anotace anglicky
Various Conversion Suffixes can derive two various verbs from the same substantive: that verbs can have both the same meaning: syslit – syslovat, osobit si – osobovat si; and different meaning: hostit – hostovat, šatit – šacovat. The treatise is focused on both eventuality in the texts of the Czech National Corpus and on the stylish correspondence and difference of the verbs in the Paris. Especially in the pairs of the verbs with the same meaning one of the two verbs is occasional language means.
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 07:52