POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Když se školy učí
Název anglicky When schools learn
Autoři POL, Milan (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka HLOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Bohumíra LAZAROVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí) a Martin SEDLÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 196 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066005
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6130-9
Klíčová slova česky organizační učení; školy; faktory; témata; výzkum; smíšený design
Klíčová slova anglicky organisational learning; schools; determinants; topics; research; mixed design
Štítky Munipress, rivok, RIVZ
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zdeňka Mácková, učo 2295. Změněno: 9. 4. 2014 09:57.
Anotace
Publikace se zabývá organizačním učením ve školách. Autoři nejdříve zmapovali dosavadní výzkumy a teorie spojené s organizačním učením obecně a specificky pak s organizačním učením ve školním prostředí – o tom pojednávají v úvodní kapitole. Poté informují o empirickém výzkumu, který se znalostí teorie a výzkumů provedli na základních školách v České republice. Pro tento účel byl využit smíšený výzkumný design – v kvalitativní fázi šlo o vícečetnou případovou studii, kvantitativní fáze proběhla cestou dotazníkového šetření. Tím se podařilo získat řadu významných poznatků o procesech organizačního učení a jejich vedení a řízení. Další části publikace tak přinášejí informace o obsahovém zaměření a strukturním uspořádání organizačního učení ve školách, o jeho aktérech a způsobech podpory. Zvláštní pozornost věnují autoři podpůrným faktorům organizačního učení a také některým morálním dilematům spojeným s vedením a řízením procesů organizačního učení ve školách.
Anotace anglicky
The publication comments on organizational learning in schools. In the opening chapter the authors sum up previous studies and theories related to organizational learning in general and organizational learning in schools in particular. Then they discuss and describe an empirical research they have carried out, based on their knowledge of theory and previous research, in basic schools in the Czech Republic. For this purpose they used a mixed research design with the qualitative stage based on a multiple case study and the quantitative stage done in the form of a questionnaire survey. This is how a variety of important findings about the processes of organizational learning and their leadership and management were made. The subsequent parts of the publication give information on the content focus and structural arrangement of organizational learning in schools, its actors and the ways of support. Special attention is paid to supporting factors of organizational learning and some moral dilemmas related to the leadership and management of the processes of organizational learning in schools.
Návaznosti
GAP407/10/1197, projekt VaVNázev: Procesy organizačního učení a jejich vedení a řízení ve škole
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2021 07:30