GURÍN, Daniel. Tréning pacientov po infarkte myokardu v domácom prostredí (Excercise training of patients after myocardial infarction during the home based rehabilitation). In PaedDr. Lubomír Král, PhD., PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. Pohyb a zdravie - zborník vedeckých prác. Trenčín (SR): Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012. p. 448-454. ISBN 978-80-8075-544-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tréning pacientov po infarkte myokardu v domácom prostredí
Name (in English) Excercise training of patients after myocardial infarction during the home based rehabilitation
Authors GURÍN, Daniel (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trenčín (SR), Pohyb a zdravie - zborník vedeckých prác, p. 448-454, 7 pp. 2012.
Publisher Fakulta zdravotníctva, TnUAD
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14510/12:00063555
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-8075-544-7
Keywords (in Czech) infarkt myokardu; trénink; kardiovaskulární rehabilitace
Keywords in English myocardial infarction; excercise training; cardiac rehabilitation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 15/4/2013 10:54.
Abstract
Súbor obsahoval 50 pacientov po infarkte myokardu, ktorý absolvovali riadený ambulantný program a v súčasnosti využívajú aspoň jednu formu vytrvalostnej aktvity ako kardiovaskulárny tréning. Na základe výsledkov môžeme predpokladať, že starší pacienti preferujú chôdzu, pacienti s nadváhou si vyberajú menej náročné aktivity a čím lepšie pacienti hodnotia svoj zdravotný stav, tým viac uprednostňujú rozmanitejšie aktivity. Nepotvrdili sme však vzťah medzi vekom, BMI a počtom vykonávaných pohybových aktivít.
Abstract (in English)
The file contained 50 patients after myocardial infarction who underwent controlled outpatient program and is currently used at least one of endurance activity such a cardiovascular training. Based on the results, we can assume that elderly patients prefer walking, overweight patients choose less demanding activities and patients who evaluated their health status as good, prefer more diverse activities. We did not confirm relationship between age, BMI and number of physical activities.
PrintDisplayed: 17/8/2022 15:54