GURÍN, Daniel. Tréning pacientov po infarkte myokardu v domácom prostredí. In PaedDr. Lubomír Král, PhD., PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. Pohyb a zdravie - zborník vedeckých prác. Trenčín (SR): Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012. s. 448-454. ISBN 978-80-8075-544-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tréning pacientov po infarkte myokardu v domácom prostredí
Název anglicky Excercise training of patients after myocardial infarction during the home based rehabilitation
Autoři GURÍN, Daniel (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Trenčín (SR), Pohyb a zdravie - zborník vedeckých prác, od s. 448-454, 7 s. 2012.
Nakladatel Fakulta zdravotníctva, TnUAD
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00063555
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-8075-544-7
Klíčová slova česky infarkt myokardu; trénink; kardiovaskulární rehabilitace
Klíčová slova anglicky myocardial infarction; excercise training; cardiac rehabilitation
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 15. 4. 2013 10:54.
Anotace
Súbor obsahoval 50 pacientov po infarkte myokardu, ktorý absolvovali riadený ambulantný program a v súčasnosti využívajú aspoň jednu formu vytrvalostnej aktvity ako kardiovaskulárny tréning. Na základe výsledkov môžeme predpokladať, že starší pacienti preferujú chôdzu, pacienti s nadváhou si vyberajú menej náročné aktivity a čím lepšie pacienti hodnotia svoj zdravotný stav, tým viac uprednostňujú rozmanitejšie aktivity. Nepotvrdili sme však vzťah medzi vekom, BMI a počtom vykonávaných pohybových aktivít.
Anotace anglicky
The file contained 50 patients after myocardial infarction who underwent controlled outpatient program and is currently used at least one of endurance activity such a cardiovascular training. Based on the results, we can assume that elderly patients prefer walking, overweight patients choose less demanding activities and patients who evaluated their health status as good, prefer more diverse activities. We did not confirm relationship between age, BMI and number of physical activities.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 20:14