PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Ivana MÁROVÁ. Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji
Název česky Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji
Název anglicky Analysis of Occurrence of Burnout Syndrome in Teaching Staff in Primary Special Schools in the of South Moravian Region
Autoři PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Ivana MÁROVÁ.
Vydání Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-231-4
Klíčová slova česky syndrom vyhoření; stres; zátěžové situace; strategie zvládání stresu; učitel; zneužívání návykových látek
Klíčová slova anglicky burnout syndrome; stress; stress situations; stress management strategie; teacher; substance abuse
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., učo 205. Změněno: 19. 3. 2013 17:24.
Anotace
Ve stati je prezentován výzkum úrovně manifestace syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji. Pro zjištění úrovně vyhoření pedagogických pracovníků byl použit Dotazník MBI. Sekundární záměr výzkumného šetření, analýza přítomnosti závislostního jednání u pedagogických pracovníků jako důsledek dlouhodobého přetížení byl hodnocen na základě Dotazníku stresových kompenzačních mechanismů.
Anotace anglicky
The article deals with actual manifestation of burnout syndrome in teaching staff in special schools in the South Moravian Region. Burnout syndrome was diagnosed via Questionnaire MBI. The second interest of research was analysis of addictive behavior as a result of stress in teaching staff. For this purpose we used the Questionnaire of Stress Compensatory Mechanisms.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 05:29