PŘINOSILOVÁ, Dagmar and Ivana MÁROVÁ. Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji (Analysis of Occurrence of Burnout Syndrome in Teaching Staff in Primary Special Schools in the of South Moravian Region). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji
Name in Czech Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji
Name (in English) Analysis of Occurrence of Burnout Syndrome in Teaching Staff in Primary Special Schools in the of South Moravian Region
Authors PŘINOSILOVÁ, Dagmar and Ivana MÁROVÁ.
Edition Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-231-4
Keywords (in Czech) syndrom vyhoření; stres; zátěžové situace; strategie zvládání stresu; učitel; zneužívání návykových látek
Keywords in English burnout syndrome; stress; stress situations; stress management strategie; teacher; substance abuse
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., učo 205. Changed: 19/3/2013 17:24.
Abstract
Ve stati je prezentován výzkum úrovně manifestace syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji. Pro zjištění úrovně vyhoření pedagogických pracovníků byl použit Dotazník MBI. Sekundární záměr výzkumného šetření, analýza přítomnosti závislostního jednání u pedagogických pracovníků jako důsledek dlouhodobého přetížení byl hodnocen na základě Dotazníku stresových kompenzačních mechanismů.
Abstract (in English)
The article deals with actual manifestation of burnout syndrome in teaching staff in special schools in the South Moravian Region. Burnout syndrome was diagnosed via Questionnaire MBI. The second interest of research was analysis of addictive behavior as a result of stress in teaching staff. For this purpose we used the Questionnaire of Stress Compensatory Mechanisms.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27/11/2022 05:23