PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Vojtěch GYBAS. Informační a komunikační technologie v edukaci na základní škole speciální a základní škole hlavního vzdělávacího proudu. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informační a komunikační technologie v edukaci na základní škole speciální a základní škole hlavního vzdělávacího proudu
Název česky Informační a komunikační technologie v edukaci na základní škole speciální a základní škole hlavního vzdělávacího proudu
Název anglicky Information and Communication Technology in Education in Special School and Mainstream Elementary School
Autoři PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Vojtěch GYBAS.
Vydání Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-231-4
Klíčová slova česky informační a komunikační technologie; edukace žáků s mentální retardací; základní škola speciální; základní škola hlavního vzdělávacího proudu
Klíčová slova anglicky information and communication technology; education of pupils with intellectual disabilities; special school; mainstream elementary school
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., učo 205. Změněno: 19. 3. 2013 17:44.
Anotace
Ve stati je prezentován výzkum zaměřený na využívání ICT technologií v základní škole speciální a základní škole hlavního vzdělávacího proudu, na znalost výukových programů, počítačovou gramotnost pedagogů a hodnocení přínosu ICT z hlediska edukace.
Anotace anglicky
This article focuses on presentation research findings concerning the use of ICT in special school and mainstream elementary school, on knowledge of educational programms and knowledge of computer skills. The research also assesses whether teachers consider ICT equipment used in teaching as beneficial.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:21