PŘINOSILOVÁ, Dagmar and Vojtěch GYBAS. Informační a komunikační technologie v edukaci na základní škole speciální a základní škole hlavního vzdělávacího proudu (Information and Communication Technology in Education in Special School and Mainstream Elementary School). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační a komunikační technologie v edukaci na základní škole speciální a základní škole hlavního vzdělávacího proudu
Name in Czech Informační a komunikační technologie v edukaci na základní škole speciální a základní škole hlavního vzdělávacího proudu
Name (in English) Information and Communication Technology in Education in Special School and Mainstream Elementary School
Authors PŘINOSILOVÁ, Dagmar and Vojtěch GYBAS.
Edition Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-231-4
Keywords (in Czech) informační a komunikační technologie; edukace žáků s mentální retardací; základní škola speciální; základní škola hlavního vzdělávacího proudu
Keywords in English information and communication technology; education of pupils with intellectual disabilities; special school; mainstream elementary school
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., učo 205. Changed: 19. 3. 2013 17:44.
Abstract
Ve stati je prezentován výzkum zaměřený na využívání ICT technologií v základní škole speciální a základní škole hlavního vzdělávacího proudu, na znalost výukových programů, počítačovou gramotnost pedagogů a hodnocení přínosu ICT z hlediska edukace.
Abstract (in English)
This article focuses on presentation research findings concerning the use of ICT in special school and mainstream elementary school, on knowledge of educational programms and knowledge of computer skills. The research also assesses whether teachers consider ICT equipment used in teaching as beneficial.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 28. 3. 2023 01:25