SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina. Zátěž členů pečujících rodin o osoby s Alzheimerovou nemocí. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zátěž členů pečujících rodin o osoby s Alzheimerovou nemocí
Název česky Zátěž členů pečujících rodin o osoby s Alzheimerovou nemocí
Název anglicky Caregiver’s Burden in Alzheimer’s Disease
Autoři SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina.
Vydání Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-231-4
Klíčová slova česky Pečovatelská zátěž; rodinný pečující; péče v přirozeném sociálním prostředí; institucionalizace; Alzheimerova nemoc; demence.
Klíčová slova anglicky Caregiver’s burden; family caregiver; home and community care; institutionalisation; Alzheimer’s disease; dementia.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D., učo 75235. Změněno: 8. 2. 2013 13:16.
Anotace
Severoamerické i evropské studie Alzheimerovy nemoci a dalších typů demence upozorňují na zátěž, kterou prožívají jedinci pečující o blízkou osobu s neurodegenerativním onemocněním, a na dopad, který tato péče má na jejich psychické i fyzické zdraví. Jedná se o problematiku velmi aktuální vzhledem k narůstajícímu výskytu těchto onemocnění v populaci a dostává se také do povědomí české odborné veřejnosti. Cílem této studie je poukázat na problematiku zátěže rodinných pečujících o osoby s demencí v seniorském věku, na faktory ovlivňující její vznik a na možnosti jejího měření. Příspěvek přináší rovněž výsledky některých výzkumných šetření realizovaných v této oblasti.
Anotace anglicky
North American as well as European studies of Alzheimer Disease and other types of dementia warn about the burden experienced by caregivers of close persons with neurodegenerative disease. Furthermore, they note the impact of this care on their physical and psychological well-being. The frequency of these diseases in population rises and therefore this issue has become of most importance and this fact has been recognized by Czech professionals as well. The goal of this study is to highlight the issue of burden of family caregivers of persons with dementia in senior age, factors influencing its origin and ways of its assessment. The text offers outcomes of some relevant researches which were carried out.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 02:56