TUŠKOVÁ, Jana Marie, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Ivo MARTINEC a David KROČA. Stylistika v kontextu historie a současnosti. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stylistika v kontextu historie a současnosti
Název anglicky Stylistics in Historical and Contemporary Context
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česká republika, garant, domácí), Květoslava KLÍMOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ivana KOLÁŘOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ivo MARTINEC (203 Česká republika, domácí) a David KROČA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00067729
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky mezinárodní vědecká konference - český jazyk - stylistika
Klíčová slova anglicky International scientific conference - Czech language - stylistics
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 6. 11. 2014 19:43.
Anotace
Mezinárodní vědecká konference Stylistika v kontextu historie a současnosti shrnuje výsledky stylistického výzkumu v tematických oblastech: stylistika jako obor, pojetí a teoretické vymezení stylistiky; stylistika a onomastika; vývojové a historické aspekty české stylistiky; stylistika a současná komunikace; charakteristika textů vybraných stylových oblastí; stylistika a její místo ve výuce.
Anotace anglicky
International scientific conference Stylistics in Historical and Contemporary Context summarizes the results of stylistic research in the thematic areas: stylistics as a discipline, concept and theoretical definition of stylistics; stylistics and onomastics; developmental and historical aspects of the Czech stylistics; stylistics and contemporary communication; text characteristics of selected style areas; stylistics and its place in teaching.
VytisknoutZobrazeno: 14. 12. 2019 03:28