ŠŤÁVA, Jan. Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky. In Josef Malach, Nikola Sklenářová,. Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. 1. vyd. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012. s. 212-223. ISBN 978-80-7464-167-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky
Název česky Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky
Název anglicky Diagnostics in the work of the gifted students
Autoři ŠŤÁVA, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Pedagogická diagnostika a evaluace 2012, od s. 212-223, 12 s. 2012.
Nakladatel OFTIS Ostrava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063585
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7464-167-1
Klíčová slova česky nadaný žák; legislativní základy práce s nadanými žáky; přístupy učitelů; učitelská způsobilost; pedagogická diagnostika v práci učitele; učitel
Klíčová slova anglicky a gifted pupil; legislative fundamentals for pupils; teachers to gifted pupils; hits; chairs; competence; pedagogical Diagnostics in the work of the teacher; the teacher
Změnil Změnil: PaedDr. Jan Šťáva, CSc., učo 885. Změněno: 4. 4. 2013 09:38.
Anotace
Příspěvek uvádí výsledky řešení výzkumného záměru MSM0021622443 a zabývá se problematikou přístupu učitelů ke vzdělávání nadaných žáků, dotýká se v této souvislosti obsahu učitelské profese, poukazujíc na některé dovednosti a kompetence učitele. Uvádí též některé aspekty pedagogické diagnostiky v práci učitele se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Anotace anglicky
The contribution deals with the approaches of teachers to training talented pupils, in this context, the content of teaching profession, poukazujíc on some of the skills and competences of teachers. Indicates whether or not some of the aspects of the pedagogical work of diagnosis in teachers, pupils with special educational needs.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 15:06