KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Jitka HÜTTLOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Brain Functional Connectivity of Male Patients in Remission After the First Episode of Schizophrenia. Human Brain Mapping. USA: Wiley Periodicals, Inc., 2013, roč. 34, č. 3, s. 726-737. ISSN 1065-9471. doi:10.1002/hbm.21469.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Brain Functional Connectivity of Male Patients in Remission After the First Episode of Schizophrenia
Název česky Funkční konektivita mozku o mužských pacientů v remisi po první epizodě schizofrenie
Autoři KAŠPÁREK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí), Radovan PŘIKRYL (203 Česká republika, domácí), Jitka HÜTTLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Radek MAREČEK (203 Česká republika, domácí), Michal MIKL (203 Česká republika, domácí), Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří VANÍČEK (203 Česká republika, domácí) a Eva ČEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Human Brain Mapping, USA, Wiley Periodicals, Inc. 2013, 1065-9471.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 6.924
Kód RIV RIV/00216224:14740/13:00067734
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1002/hbm.21469
UT WoS 000314784600017
Klíčová slova česky vypnutí; remise; schizofrenie
Klíčová slova anglicky disconnection; remission; schizophrenia
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Křížová, učo 56639. Změněno: 6. 4. 2014 15:35.
Anotace
Abnormal task related activation and connectivity is present in schizophrenia. The aim of this study was the analysis of functional networks in schizophrenia patients in remission after the first episode. Experimental design: Twenty nine male patients in remission after the first episode of schizophrenia and 22 healthy controls underwent examination by functional magnetic resonance during verbal fluency tasks (VFT). The functional connectivity of brain networks was analyzed using independent component analysis. Results: The patients showed lower activation of the salience network during VFT. They also showed lower deactivation of the default mode network (DMN) during VFT processing. Spectral analysis of the component time courses showed decreased power in slow frequencies of signal fluctuations in the salience and DMNs and increased power in higher frequencies in the left frontoparietal cortex reflecting higher fluctuations of the network activity. Moreover, there was decreased similarity of component time courses in schizophrenia the patients had smaller negative correlation between VFT activated and deactivated networks, and smaller positive correlations between DMN subcomponents. Conclusions: There is still an abnormal functional connectivity of several brain networks in remission after the first episode of schizophrenia. The effect of different treatment modalities on brain connectivity, together with temporal dynamics of this functional abnormality should be the objective of further studies to assess its potential as a marker of disease stabilization.
Anotace česky
Abnormální aktivace konektivity mozku související s plněním úkolů je přítomna u schizofrenie.Cílem této studie byla analýza funkčních sítí u pacientů v remisi po první epizodě schizofrenie. Do studie bylo zapojeno 29 mužských pacientů v remisi po první epizodě schizofrenie a 22 zdravých kontrol, kteří prošly vyšetřením funkční magnetické rezonance při verbální fluenci úkolů (VFT). Funkční konektivita mozkových sítí byla analyzována pomocí nezávislých komponent analýzy. Výsledky: U pacientů se ukázala nižší aktivace nápadnosti sítě během VFT. Vykázaly také nižší deaktivaci výchozího režimu sítě (DMN) během zpracování VFT. Spektrální analýza dílčích časových kurzů ukázaly sníženou sílu v pomalých frekvencích signálu, výkyvy v nápadnosti DMNs a zvýšený výkon ve vyšších frekvencích v levém frontálním kortexu, které odrážejí vyšší výkyvy síťové aktivity. Navíc se snížila dílčí časová podobnost předmětů u schizofrenie-pacienti měli menší negativní korelaci mezi sítěmi VFT aktivovními a deaktivními a menší pozitivní korelace mezi dílčími DMN. Závěry: U pacientů v remisi po první epizodě schizofrenie je stále abnormální funkční připojení několika mozkových sítí. Vliv různých léčebných modalit na připojení mozku spolu s časovou dynamikou této funkční abnormality by měl být cílem dalších studií s cílem odhadnout jeho potenciál jako marker stabilizace onemocnění.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
VytisknoutZobrazeno: 31. 1. 2023 23:56