GRENAROVÁ, Renée. Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 179-189. ISBN 978-80-7315-236-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení
Název česky Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení
Název anglicky Professional Orientation of Pupils with Dyslexia, Dysgraphia and Dysortographia as Specific Learning Disabilities
Autoři GRENAROVÁ, Renée (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. od s. 179-189, 11 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063596
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-236-9
Klíčová slova česky výzkum; specifické poruchy učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; žák; profesní orientace; role žákova sebehodnocení; vliv rodičů; Brno; Jihomoravský kraj
Klíčová slova anglicky research; specific learning disabilities; dyslexia; dysgraphia; dysortographia; pupil; professional orientation; the role of student self-assessment; influence of parents; Brno; the South Moravian Region
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Změněno: 7. 2. 2013 22:35.
Anotace
Kapitola se zaměřuje na oblast profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení – dyslexií, dysgrafií a dysortografií – po ukončení základní školy. V teoretické části charakterizuje problematiku specifických poruch učení a analyzuje faktory – roli sebehodnocení a roli rodičů, jež ovlivňují volbu střední školy žáků devátých tříd se specifickými poruchami učení. V praktické části je metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumného šetření analyzována volba střední školy u žáků 9. tříd se specifickými poruchami učení v Brně a Jihomoravském kraji. Byly využity metody dotazníku a rozhovoru.
Anotace anglicky
The charter focuses on the field of professional oriention of students with specific learning disorders – dyslexia, dysgraphia and dysortographia – after completing of the secondary school. In the theoretical part it characterizes the problem of specific learning disorders and analyses factors – the role of student self-assessment and role of parents which influence the selection of 9-grade students with specific learning disorders. The practical part is a methods of quantitative and qualitative research analyzed the choice of secondary school pupils in 9th classes with specific learning disabilities in Brno and South Moravian Region. Questionnaire methods and consulting of educational consultants were used here.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 4. 10. 2022 02:24