GRENAROVÁ, Renée. Specifika výuky čtení s porozuměním v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 257-272. ISBN 978-80-7315-235-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika výuky čtení s porozuměním v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení
Název česky Specifika výuky čtení s porozuměním v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení
Název anglicky Specifics of Reading Comprehension in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Disorders
Autoři GRENAROVÁ, Renée (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. od s. 257-272, 16 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063598
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-235-2
Klíčová slova česky vzdělávání; ruský jazyk; počáteční vyučování; specifické poruchy učení; výsledky výzkumu; integrace; inkluze; specifika výuky čtení; žáci
Klíčová slova anglicky education; Russian language; initial stage of teaching; specific learning difficulties; results of a research; integration; inclusion; specific of reading comprehension; pupils
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Změněno: 7. 2. 2013 22:30.
Anotace
V kapitole informujeme o výzkumném šetření, jež bylo uskutečněno v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM 0021622443. Výzkumné šetření, realizované v akademickém roce 2011/201, analyzovalo specifikum výuky čtení s porozuměním v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení.
Anotace anglicky
The chapter informs on experimental research that took place within the research project Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education MSM 0021622443. The research carried out academic year 2011/2012 analysed specific of reading comprehension in the initial stage of teaching Russian in pupils with specific learning difficulties.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 03:01