GULOVÁ, Lenka. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012 (The Analysis of the Environment of a Developing Society as a Basis for Educational Intervention ANGOLA 2008 - 2012). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012
Name in Czech Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012
Name (in English) The Analysis of the Environment of a Developing Society as a Basis for Educational Intervention ANGOLA 2008 - 2012
Authors GULOVÁ, Lenka.
Edition 1. vyd. Brno, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Analýza výzkumu rozvíjející se společnost děti animátoři pedagogové volného času studenti učitelé kvalitativní výzkum projekt zkušenosti praxe sociálně pedagogické aktivity vzdělávání
Keywords in English Research analysis developing society children animators leisure-time educators students teachers qualitative research project experience practice social-pedagogical activities education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., učo 5686. Changed: 24/3/2013 22:29.
Abstract
Tým autorů se v publikaci snaží zachytit náročné prostředí rozvíjející se společnosti v africkém státu, v Angole, v provincii Bié, v Kuitu, kde po dobu několika let řešila rozvojový projekt Katedra sociální pedagogiky PdF MU. Publikace je rozdělena na dvě části, první tvoří zkušenosti a poznatky realizátorů, kteří zde působili jako pedagogičtí pracovníci a další část předkládá výsledky analýzy výzkumných šetření vztahující se k problematice života dětí, animátorů, ale i běžné populace v zemi, které se vzpamatovává po občanské válce a staletí trvající kolonizaci. Součástí je analýza výzkumu, který byl směřován k reflexím realizátorů projektu.
Abstract (in English)
The authors concern themselves with capturing the difficult environment of the developing society of the African country Angola, province Bié, town Kuito, where a developmental project has been brought into effect by the Department of Social Education of PdF MU over the course of several years. The publication is divided into two parts; the first consists of personal experience and observations of the project implementers who have been operating in the area as educators, and the other part presents the results of the analysis of research in the field of the life quality of children, animators and the population in general in the country that is recovering from a civil war and centuries of colonisation. The publication includes research analysis focused on the project implementers' reflections.
Links
MUNI/A/0072/2012, interní kód MUName: Podpora výsledků tvůrčí činnosti na Pedagogické fakultě (Acronym: ProRIV)
Investor: Masaryk University, Category A
MUNI/A/0881/2011, interní kód MUName: Sociálně znevýhodněné skupiny ve spektru výzkumných šetření (Acronym: SOZSKU)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 24/7/2024 04:34