Informační systém MU
GULOVÁ, Lenka. Kompendium multikulturní výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 209 s. ISBN 978-80-210-6147-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kompendium multikulturní výchovy
Název anglicky Compendium of Multicultural Lessons
Autoři GULOVÁ, Lenka.
Vydání 1. vyd. Brno, 209 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6147-7
Klíčová slova česky multikulturní výchova, škola, žáci, předsudky, aktivita, prožitek, učitel, prostředí, jinakost, tvořivost
Klíčová slova anglicky multicultural education, school, pupils, prejudice, activity, experience, teacher, environment, diversity, creativity
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 4. 2013 14:42.
Anotace
Publikace předkládá soubor multikulturních lekcí, které byly realizovány v mateřských, základních a středních školách v letech 2010 až 2012. Na tvorbě a realizaci lekcí se podíleli tvůrčím způsobem studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Prostřednictvím multikulturních lekcí mohou učitelé otvírat závažná témata spojená s multikulturní výchovou a rozvíjet v žácích toleranci a empatii vůči jinakosti.
Anotace anglicky
The paper presents a set of multicultural lessons that took place at kindergartens, primary and secondary schools in the years 2010 to 2012. The production and execution of the lessons involved a creative input from the students of the Faculty of Education of Masaryk University. The multicultural lessons enable teachers to open compelling issues connected to multicultural education and help students develop tolerance and empathy towards diversity.
Návaznosti
CZ.1.07/1.2.00/08.0118, interní kód MUNázev: Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (Akronym: Integrace znevýhodněných skupin)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí, 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Zobrazeno: 17. 7. 2024 12:12