GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání (Multicultural Education as an Intrinsic Part of Education). In Preissová Krejčí, A. - Cichá, M. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, p. 83-99. ISBN 978-80-244-3287-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání
Name (in English) Multicultural Education as an Intrinsic Part of Education
Authors GULOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Olomouc, Jinakost, předsudky, multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. p. 83-99, 17 pp. 2012.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063602
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-3287-8
UT WoS 000372209900004
Keywords in English Multicultural education; diversity of school; environment; research analysis qualitative; research; strategy socially disadvantaged groups; students; teachers; prejudice
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 18/3/2019 12:05.
Abstract
Kapitola zpracovává téma multikulturní výchovy v kontextu teorie, praxe a výzkumu. Zabývá se multikulturní výchovou jako součástí vzdělávání pedagogických pracovníků, otevírá téma diverzity školního prostředí a zachycuje různé přístupy k multikulturní výchově, zejména v prostředí škol. Výzkumné šetření předkládá analýzu výzkumu, který mapoval předsudky studentů učitelských oborů a nabízí řešení, jak s předsudečností učitelů pracovat.
Abstract (in English)
The chapter discusses the topic of multicultural education in context with theory, application and research. It is concerned with multicultural education as a part of the training of teachers, addresses the issue of diversity of the school environment and unveils various approaches to multicultural education, especially at schools. The analysis examines research focused on the survey of prejudice of trainee teachers and suggests ways of coping with it.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 21/7/2024 06:43