Informační systém MU
HANÁK, Jakub. Výstavba veřejně prospěšných staveb - vybrané majetkoprávní aspekty (Construction of public buildings - proprietary aspects). In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Cofola 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1287-1297, 10 pp. ISBN 978-80-210-5929-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výstavba veřejně prospěšných staveb - vybrané majetkoprávní aspekty
Name (in English) Construction of public buildings - proprietary aspects
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Sborník příspěvků z mezinárodní konference Cofola 2012, p. 1287-1297, 10 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00063604
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5929-0
Keywords (in Czech) veřejně prospěšná stavba; výstavba; vlastnické právo
Keywords in English public building; construction; ownership
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 8/2/2013 11:34.
Abstract
Výstavba veřejně prospěšných staveb se nikoliv výjimečně komplikuje obtížemi při získávání oprávnění k její realizaci na pozemcích jiných vlastníků. Poněvadž se jedná o stavby uskutečňované ve veřejném zájmu a následně užívané širokou veřejností, je vhodné, aby byly realizovány co nejrychleji a s přiměřenými náklady. Tento příspěvek se věnuje vybraným majetkoprávním aspektům, které mají doznat změny v souvislosti s připraveným návrhem novely zákona o vyvlastnění.
Abstract (in English)
Construction of public buildings is occasionally complicated by difficulties in obtaining ownership of land. Public buildings are carried out in the public interest. Therefore is appropriate to build them quickly and at reasonable cost. This paper deals with selected proprietary aspects related to construction and public buildings that were ignored or are crucial.
Displayed: 7/12/2021 19:26