PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana a Marek PREISS. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Publishers, 2012. 454 s. Psychology Research Progress. ISBN 978-1-60741-957-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders
Název česky Kognitivní deficit u duševních a neurologických poruch
Autoři PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí) a Marek PREISS (203 Česká republika, domácí).
Vydání New York, 454 s. Psychology Research Progress, 2012.
Nakladatel Nova Publishers
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00063608
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-1-60741-957-0
Klíčová slova česky kognitivní deficit; duševní poruchy; neurologické poruchy
Klíčová slova anglicky cognitive deficit; mental disorders; neurological disorders
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 10. 4. 2013 10:59.
Anotace
Clinical neuropsychology is a sub-specialty of clinical psychology that specializes in the diagnostic assessment and treatment of patients with brain injury or neurocognitive deficits. This book comprises contributions from different clinical domains, in particular neurology, psychology and psychiatry and summarizes significant theoretical and above all, practically usable information regarding a variety of disorders that a clinical neuropsychologist comes across in practice. This book explores etiology of cognitive deficit, history of its examination, variables that are concerned with cognitive functions and rehabilitation possibilities. All chapters were written by experienced clinicians who are used to prevailing, typical problems of their patients that overlap cognitive functions to domains such as emotions and everyday difficulties of problem solving. This book is useful for individuals interested in neuropsychological diagnostics and rehabilitation, students of psychology and alike-oriented professions.
Anotace česky
Klinická neuropsychologie je podobor klinické psychologie, která se specializuje na diagnostické hodnocení a léčbu pacientů s mozkovým onemocněním nebo neurokognitivním deficitem. Tato kniha obsahuje příspěvky z různých klinických oblastí, zejména neurologie, psychologie a psychiatrie a shrnuje významné teoretické a především prakticky použitelné informace týkající se různých poruch, na které klinická neuropsychologie narazí v praxi. Tato kniha zkoumá etiologii kognitivního deficitu, proměny v historii jejího zkoumání, které se zabývají kognitivními funkcemi a rehabilitačními možnostmi. Všechny kapitoly byly napsány zkušenými lékaři, kteří jsou zvyklí na převažujíc typické problémy svých pacientů, kdy se překrývají kognitivní funkce v oblastech jako jsou emoce a každodenní úskalí řešení problémů. Tato kniha je užitečná pro zájemce o neuropsychologickou diagnostiku a rehabilitaci, studenty psychologie a podobně orientované profese.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2023 19:46