PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana and Marek PREISS. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Publishers, 2012, 454 pp. Psychology Research Progress. ISBN 978-1-60741-957-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders
Name in Czech Kognitivní deficit u duševních a neurologických poruch
Authors PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marek PREISS (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition New York, 454 pp. Psychology Research Progress, 2012.
Publisher Nova Publishers
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00063608
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-1-60741-957-0
Keywords (in Czech) kognitivní deficit; duševní poruchy; neurologické poruchy
Keywords in English cognitive deficit; mental disorders; neurological disorders
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 10/4/2013 10:59.
Abstract
Clinical neuropsychology is a sub-specialty of clinical psychology that specializes in the diagnostic assessment and treatment of patients with brain injury or neurocognitive deficits. This book comprises contributions from different clinical domains, in particular neurology, psychology and psychiatry and summarizes significant theoretical and above all, practically usable information regarding a variety of disorders that a clinical neuropsychologist comes across in practice. This book explores etiology of cognitive deficit, history of its examination, variables that are concerned with cognitive functions and rehabilitation possibilities. All chapters were written by experienced clinicians who are used to prevailing, typical problems of their patients that overlap cognitive functions to domains such as emotions and everyday difficulties of problem solving. This book is useful for individuals interested in neuropsychological diagnostics and rehabilitation, students of psychology and alike-oriented professions.
Abstract (in Czech)
Klinická neuropsychologie je podobor klinické psychologie, která se specializuje na diagnostické hodnocení a léčbu pacientů s mozkovým onemocněním nebo neurokognitivním deficitem. Tato kniha obsahuje příspěvky z různých klinických oblastí, zejména neurologie, psychologie a psychiatrie a shrnuje významné teoretické a především prakticky použitelné informace týkající se různých poruch, na které klinická neuropsychologie narazí v praxi. Tato kniha zkoumá etiologii kognitivního deficitu, proměny v historii jejího zkoumání, které se zabývají kognitivními funkcemi a rehabilitačními možnostmi. Všechny kapitoly byly napsány zkušenými lékaři, kteří jsou zvyklí na převažujíc typické problémy svých pacientů, kdy se překrývají kognitivní funkce v oblastech jako jsou emoce a každodenní úskalí řešení problémů. Tato kniha je užitečná pro zájemce o neuropsychologickou diagnostiku a rehabilitaci, studenty psychologie a podobně orientované profese.
PrintDisplayed: 23/7/2024 19:42