Informační systém MU
MINÁŘOVÁ, Eva. Rozvíjení slohové a komunikační výchovy na základní škole z aspektu speciálních vzdělávacích potřeb. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 13-33. ISBN 978-80-210-6053-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozvíjení slohové a komunikační výchovy na základní škole z aspektu speciálních vzdělávacích potřeb
Název česky Rozvíjení slohové a komunikační výchovy na základní škole z aspektu speciálních vzdělávacích potřeb
Název anglicky Develoing the Stylistic and Communication Education at the Elementary School from the Perspective of Special Educational Needs
Autoři MINÁŘOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, od s. 13-33, 21 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063610
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6053-1
Klíčová slova anglicky stylistic and communication education; integration; communicative competencies; linguistic accuracy and functionality of communication; stylistic appropriateness; specific motivation; productive and reproductive; didactic approaches; creativity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 15. 3. 2013 17:34.
Anotace
Kapitola prezentuje výsledky rozsáhlého výzkumu slohové a komunikační výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem optimalizace didaktického přístupu k těmto jedincům v souvislosti s jejich integrací do běžných tříd základní školy. Zaměřuje se na rozvíjení slohové a komunikační výchovy při realizaci souvislého mluveného projevu a při slohových činnostech produkčních a reprodukčních. Zdůrazněna je úloha kreativity při překonávání komunikačních bariér žáků.
Anotace anglicky
The chapter presents results of the wide research of the stylistic and communicative education of pupils with special educational needs pointing at the optimization of the didactic approach to them in relation to their integration into the mainstream primary school. It focuses on the stylistic development of education and communication in production of continuous speech and in stylistic activities in production and reproduction. It emphasizes the role of creativity in overcoming communication barriers of pupils.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 6. 7. 2022 06:25