MINÁŘOVÁ, Eva. Rozvíjení slohové a komunikační výchovy na základní škole z aspektu speciálních vzdělávacích potřeb (Develoing the Stylistic and Communication Education at the Elementary School from the Perspective of Special Educational Needs). In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 13-33. ISBN 978-80-210-6053-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozvíjení slohové a komunikační výchovy na základní škole z aspektu speciálních vzdělávacích potřeb
Name in Czech Rozvíjení slohové a komunikační výchovy na základní škole z aspektu speciálních vzdělávacích potřeb
Name (in English) Develoing the Stylistic and Communication Education at the Elementary School from the Perspective of Special Educational Needs
Authors MINÁŘOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, p. 13-33, 21 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063610
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6053-1
Keywords in English stylistic and communication education; integration; communicative competencies; linguistic accuracy and functionality of communication; stylistic appropriateness; specific motivation; productive and reproductive; didactic approaches; creativity
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 15. 3. 2013 17:34.
Abstract
Kapitola prezentuje výsledky rozsáhlého výzkumu slohové a komunikační výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem optimalizace didaktického přístupu k těmto jedincům v souvislosti s jejich integrací do běžných tříd základní školy. Zaměřuje se na rozvíjení slohové a komunikační výchovy při realizaci souvislého mluveného projevu a při slohových činnostech produkčních a reprodukčních. Zdůrazněna je úloha kreativity při překonávání komunikačních bariér žáků.
Abstract (in English)
The chapter presents results of the wide research of the stylistic and communicative education of pupils with special educational needs pointing at the optimization of the didactic approach to them in relation to their integration into the mainstream primary school. It focuses on the stylistic development of education and communication in production of continuous speech and in stylistic activities in production and reproduction. It emphasizes the role of creativity in overcoming communication barriers of pupils.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:48