ŠRÁMEK, Rudolf. Emocionalita – spojnice psychoonomastiky a stylistiky. In Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 57-69. ISBN 978-80-210-6114-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Emocionalita – spojnice psychoonomastiky a stylistiky
Název česky Emocionalita – spojnice psychoonomastiky a stylistiky
Název anglicky Emotionality – the connection between psychoonomastics and stylistics
Autoři ŠRÁMEK, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Stylistika v kontextu historie a současnosti, od s. 57-69, 13 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00067739
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6114-9
Klíčová slova anglicky onomastics; psychoonomastics; stylistics; emotionality
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 18. 3. 2014 16:56.
Anotace
Ze studií vztahu mezi ekonomickou a kulturní strukturou společnosti vyrostl badatelský zájem o distribuci, funkce a hodnoty vlastních jmen. Vznikla socioonomastika. V 70. letech se rozvinul intenzívní zájem také o textově lingvistické a aspekty stylistické proprií. Formovala se literární onomastika. Její částí se stala „stylistická onomastika“. Studiem psychologicky definovaných funkcí proprií se začala zabývat nejprve psycholingvistika. Kombinací s onomastikou vznikla psychoonomastika. Psychoonomastický efekt lze přesvědčivě studovat na funkci hypokoristik ve speciální komunikační situaci, totiž v soukromé, intimní komunikaci mezi mužem a ženou. Analyzují se specifičnost komunikační situace, úloha pozitivní a negativní emocionality, její vyjádření pomocí hypokoristik i slov, která hypokoristika suplují, a zřetele stylistické. Získaných poznatků lze využít jak v psychoonomastice, tak v psychologii a stylistice. Studii uzavírá přehled hypokoristik jména Eva v různých jazycích.
Anotace anglicky
The studies performed in the area of relations between the economic and cultural structures of the society triggered the systematic researches of the distribution, functioning and values of proper names. These efforts gave birth to a new line of onomastics – i.e. socioonomastics. The seventhies provoked a great interest in textual and stylistic aspects of proper names, and this was the beginning of the literal onomastics. With its evolution, gradually the „stylistic onomastics” started to constitute itself as a specific research area within the literal onomastics. Originally, the investigations of the psychologically based attributes of the proper names fell under psycholinguistics. Then, the psychoonomastics has been established as the natural outcome of an on-going combination and convergence of psycholinguistics and onomastics. The psychosomatic effect is extremely convincing while observing the role the hypocoristics play in a specific communication environment – i.e. in the purely personal, intimate communication going on between a man and a woman. The specifics of this communication environment are being analysed together with the reflections of positive and negative emotions on the types of used hypocoristics and words substituted by the hypocoristics. Also stylistics aspects are subject to the investigation. The findings and learnings can be utilized not only in the psychoonomastics, but also in psychology and stylistics. The theoretical study is appended by the overview of the hypocoristics used to replace the proper name Eva in different languages.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:48