SEKVENT, Karel. Příspěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům v češtině I. Obecně. Úzus. Kodifikace. Pravopis. Jazyk a kultúra. Prešov (Slovensko): Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2012, roč. 3, 12/2012, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1338-1148.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příspěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům v češtině I. Obecně. Úzus. Kodifikace. Pravopis.
Název anglicky Contribution to foreign, specially French proper names in Czech language I. Generalities. Usage. Codification. Orthography.
Autoři SEKVENT, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jazyk a kultúra, Prešov (Slovensko), Filozofická fakulta Prešovskej univ. 2012, 1338-1148.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Jazyk a kultúra
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063621
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky francouzská vlastní jména; čeština; úzus; kodifikace; pravopis; konfrontační lingvistika
Klíčová slova anglicky French proper names; Czech language; usage; codification; orthography; confrontational linguistics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc., učo 48886. Změněno: 29. 3. 2013 17:21.
Anotace
Vlivem různých faktorů je používání francouzských vlastních jmen v českém kontextu dlouhodobě rozkolísané v oblasti pravopisu, výslovnosti a skloňování. V úzu se vyskytují dvojí i trojí tvary a kodifikace (mluvnice, slovníky, odborné příručky) polymorfii akceptuje v deskriptivní, dynamické i normativní perspektivě. Při adaptaci jmen je uplatňování hlediska systému výchozího a přijímajícího jazyka asymetrické. V některých případech se autoři opírají o mylné poznatky zdrojového jazyka. Ve výslovnosti je nereálné dodržovat původní zvukovou podobu jmen, vhodné je hledat kompromisní řešení s uzuálními tendencemi, zejména pokud jde o kvantitu. Při skloňování lze polymorfii limitovat systémovými hledisky. Zkoumaná problematika je součástí konfrontační lingvistiky.
Anotace anglicky
Because of influence of various factors, usage of French proper names in Czech context has been unsteady in the area of orthography, pronunciation and declension for a long time. Il the usage there exist double and triple figures. Codification (grammars, dictionaries, professional handbooks) accepts polymorphy in a descriptive, dynamic and normative perspective. During the process of names adaptation, the realization of aspect of system of original and target language is asymmetrical. In some cases authors lean on inadequate knowledge of source language. When talking about pronunciation, it is unreal to keep an original sound form of names. It would be suitable to look for a compromise solution with usual tendencies, mainly if it is concerned of quantity. Polymorphy can be limited by systemic aspects during the process of declension. Researched problematics has been the part of confrontational linguistics.
VytisknoutZobrazeno: 20. 8. 2022 02:24