Informační systém MU
ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Výztuha incizální dlahy. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výztuha incizální dlahy
Název česky Výztuha incizální dlahy
Název anglicky The reinforcement of the inscisal splint
Autoři ROUBALÍKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výsledky s právní ochranou
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00063622
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Vláknové kompozity;dlahování; dlahy; incizální dlaha
Klíčová slova anglicky Fiber reinforced composites; splinting; splints; incisal splint
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 10. 4. 2013 14:43.
Anotace
Podstata nové incizální dlahy pro dlahování (výztuhu) zubů spočívá v tom, že je vytvořena z vláknového kompozitu FRC (fiber-reinforced composite). FRC lze použít s jednosměrnou nebo vícesměrnou orientací vláken, plochého nebo kruhového průřezu či s předimpregnovanou výztuží. Nahrazení drátu jako výztuhy incizální dlahy vláknovým kompozitem je významným zkvalitněním pracovního postupu, protože je zajištěna kvalitní vazba mezi výztuhou a krycím materiálem. Take estetický efekt je výborný. V porovnání s drátem se FRC lépe adaptuje - adaptace FRC výztuhy je snadná, děje se přímo na ošetřovaných zubech. Technické řešení tedy odstraňuje nevýhody dosavadního stavu techniky .
Anotace anglicky
The new incisal splint is made of fiber reinforced composite material - this is its principle. FRC with unidirectional as well as multidirectional orientation of reinforcing fibers can be used. The replacement of the wire (as reinforcing material) is the most important improvement of the operating procedure because of excellent bonding between the reinforcement and the covering composite material. Also the aesthetic effect is excellent. In comparison to the wire the FRC strip can be better adapted, the adaptation can be done directly on the treated teeth. This technical solution removes the disadvantages of the previous state of the art.
Návaznosti
1M0528, projekt VaVNázev: Stomatologické výzkumné centrum
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Stomatologické výzkumné centrum
Zobrazeno: 18. 7. 2024 06:39