ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Výztuha incizální dlahy (The reinforcement of the inscisal splint). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výztuha incizální dlahy
Name in Czech Výztuha incizální dlahy
Name (in English) The reinforcement of the inscisal splint
Authors ROUBALÍKOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Legally protected outcomes
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00063622
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) Vláknové kompozity;dlahování; dlahy; incizální dlaha
Keywords in English Fiber reinforced composites; splinting; splints; incisal splint
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 10/4/2013 14:43.
Abstract
Podstata nové incizální dlahy pro dlahování (výztuhu) zubů spočívá v tom, že je vytvořena z vláknového kompozitu FRC (fiber-reinforced composite). FRC lze použít s jednosměrnou nebo vícesměrnou orientací vláken, plochého nebo kruhového průřezu či s předimpregnovanou výztuží. Nahrazení drátu jako výztuhy incizální dlahy vláknovým kompozitem je významným zkvalitněním pracovního postupu, protože je zajištěna kvalitní vazba mezi výztuhou a krycím materiálem. Take estetický efekt je výborný. V porovnání s drátem se FRC lépe adaptuje - adaptace FRC výztuhy je snadná, děje se přímo na ošetřovaných zubech. Technické řešení tedy odstraňuje nevýhody dosavadního stavu techniky .
Abstract (in English)
The new incisal splint is made of fiber reinforced composite material - this is its principle. FRC with unidirectional as well as multidirectional orientation of reinforcing fibers can be used. The replacement of the wire (as reinforcing material) is the most important improvement of the operating procedure because of excellent bonding between the reinforcement and the covering composite material. Also the aesthetic effect is excellent. In comparison to the wire the FRC strip can be better adapted, the adaptation can be done directly on the treated teeth. This technical solution removes the disadvantages of the previous state of the art.
Links
1M0528, research and development projectName: Stomatologické výzkumné centrum
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dental research centre
PrintDisplayed: 25/7/2024 22:12