MALÁŠKOVÁ, Martina. Hedges in Academic Writing: Linguistics and Literary Criticism Research Articles Compared. In English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia: Fifth Brno Conference on Linguistics Studies in English. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hedges in Academic Writing: Linguistics and Literary Criticism Research Articles Compared
Name in Czech Prostředky vyjadřující nepřesnost ve vědeckých článcích: Srovnání lingvistiky a literární kritiky
Authors MALÁŠKOVÁ, Martina.
Edition English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia: Fifth Brno Conference on Linguistics Studies in English, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) akademické psaní, hedge, prostředky vyjadřující nepřesnost, interakce čtenáře a pisatele v textu, lingvistika, literární kritika, vědecký článek
Keywords in English academic writing, hedge, reader-writer communication in written language, linguistics, literary criticism, research articles,
Changed by Changed by: Mgr. Martina Malášková, Ph.D., učo 67390. Changed: 10/2/2013 10:54.
Abstract
The contribution presented the results of a small-scale comparative research focusing on the differences in the occurrence of hedges in linguistics and literary criticism research articles.
Abstract (in Czech)
Příspěvek prezentoval výsledky malé srovnávací studie, která se zaměřuje na srovnání výskytu prostředků vyjadřujících nepřesnost v lingvistických a literárně kritických vědeckých článcích.
PrintDisplayed: 29/1/2023 03:20