Informační systém MU
MALÁŠKOVÁ, Martina. Hedges in Academic Writing: Linguistics and Literary Criticism Research Articles Compared. In English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia: Fifth Brno Conference on Linguistics Studies in English. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hedges in Academic Writing: Linguistics and Literary Criticism Research Articles Compared
Název česky Prostředky vyjadřující nepřesnost ve vědeckých článcích: Srovnání lingvistiky a literární kritiky
Autoři MALÁŠKOVÁ, Martina.
Vydání English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia: Fifth Brno Conference on Linguistics Studies in English, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky akademické psaní, hedge, prostředky vyjadřující nepřesnost, interakce čtenáře a pisatele v textu, lingvistika, literární kritika, vědecký článek
Klíčová slova anglicky academic writing, hedge, reader-writer communication in written language, linguistics, literary criticism, research articles,
Změnil Změnila: Mgr. Martina Malášková, Ph.D., učo 67390. Změněno: 10. 2. 2013 10:54.
Anotace
The contribution presented the results of a small-scale comparative research focusing on the differences in the occurrence of hedges in linguistics and literary criticism research articles.
Anotace česky
Příspěvek prezentoval výsledky malé srovnávací studie, která se zaměřuje na srovnání výskytu prostředků vyjadřujících nepřesnost v lingvistických a literárně kritických vědeckých článcích.
Zobrazeno: 6. 2. 2023 16:28