Informační systém MU
MALÁŠKOVÁ, Martina. The Role of Hedging in Reader – Writer Interaction in Research Articles. In A Culture of Language: An International Symposium for Doctoral Students. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Role of Hedging in Reader – Writer Interaction in Research Articles
Název česky Role prostředků vyjadřujících nepřesnost v interakci mezi čtenářem a pisatelem vědeckých článků
Autoři MALÁŠKOVÁ, Martina.
Vydání A Culture of Language: An International Symposium for Doctoral Students, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky hedges, academic writing, research article, linguistics, literary criticism, reader-writer interaction
Klíčová slova anglicky prostředky vyjadřující nepřesnost, akademické psaní, vědecký článek, lingvistika, literární kritika, interakce čtenáře a pisatele
Změnil Změnila: Mgr. Martina Malášková, Ph.D., učo 67390. Změněno: 3. 3. 2013 11:28.
Anotace
Hedges are an indispensable part of academic writing. It has been proven that there are differences between different fields in the way authors employ hedges in their writing. This paper presents the results of a contrastive study comparing hedges in linguistics and literary criticism research articles. The functional and formal analyses were based on a revised classification of hedges by Hyland (1998) and Salager-Meyer (2000) and the rhetorical structure (Swales 1990) of the texts was examined in order to discover how scientists as writers of research articles communicate with their intended readership using hedges as one of the language resources.
Anotace česky
Prostředky vyjadřující nepřesnost jsou nedílnou součástí akademického psaní. Bylo dokázáno, že existují rozdíly ve způsobu, jakým tyto prostředky užívají autoři v různých akademických odvětvích. Příspěvek představuje výsledky studie srovnávající tyto prostředky v lingvistických a literárně kritických článcích. Funkční a formální analýza byla provedena na základě revidovaných klasifikací Hylanda (1998) a Salager-Meyer (2000). Retorická struktura článků byla analyzována dle Swalese (1994) tak, aby bylo zjištěno, zda a jak autoři vědeckých článků používají výše zmíněné prostředky jako jeden z jazykových zdrojů ke komunikaci se svými čtenáři.
Zobrazeno: 1. 4. 2023 09:56