MALÁŠKOVÁ, Martina. The Role of Hedging in Reader – Writer Interaction in Research Articles. In A Culture of Language: An International Symposium for Doctoral Students. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Role of Hedging in Reader – Writer Interaction in Research Articles
Name in Czech Role prostředků vyjadřujících nepřesnost v interakci mezi čtenářem a pisatelem vědeckých článků
Authors MALÁŠKOVÁ, Martina.
Edition A Culture of Language: An International Symposium for Doctoral Students, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) hedges, academic writing, research article, linguistics, literary criticism, reader-writer interaction
Keywords in English prostředky vyjadřující nepřesnost, akademické psaní, vědecký článek, lingvistika, literární kritika, interakce čtenáře a pisatele
Changed by Changed by: Mgr. Martina Malášková, Ph.D., učo 67390. Changed: 3/3/2013 11:28.
Abstract
Hedges are an indispensable part of academic writing. It has been proven that there are differences between different fields in the way authors employ hedges in their writing. This paper presents the results of a contrastive study comparing hedges in linguistics and literary criticism research articles. The functional and formal analyses were based on a revised classification of hedges by Hyland (1998) and Salager-Meyer (2000) and the rhetorical structure (Swales 1990) of the texts was examined in order to discover how scientists as writers of research articles communicate with their intended readership using hedges as one of the language resources.
Abstract (in Czech)
Prostředky vyjadřující nepřesnost jsou nedílnou součástí akademického psaní. Bylo dokázáno, že existují rozdíly ve způsobu, jakým tyto prostředky užívají autoři v různých akademických odvětvích. Příspěvek představuje výsledky studie srovnávající tyto prostředky v lingvistických a literárně kritických článcích. Funkční a formální analýza byla provedena na základě revidovaných klasifikací Hylanda (1998) a Salager-Meyer (2000). Retorická struktura článků byla analyzována dle Swalese (1994) tak, aby bylo zjištěno, zda a jak autoři vědeckých článků používají výše zmíněné prostředky jako jeden z jazykových zdrojů ke komunikaci se svými čtenáři.
PrintDisplayed: 28/3/2023 19:56