MALÁŠKOVÁ, Martina and Jana CHOCHOLATÁ. Using language learning portfolios with the first year students of English. In New trends in educating future teachers of English VIII. Olomouc. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Using language learning portfolios with the first year students of English
Name in Czech Používání portfolií ve výuce studentů anglického jazyka v prvním ročníku
Authors MALÁŠKOVÁ, Martina and Jana CHOCHOLATÁ.
Edition New trends in educating future teachers of English VIII. Olomouc. 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) portfolio, evropské jazykové portfolio, žákovská autonomie, hodnocení, sebehodnocení
Keywords in English portfolio, European Language Portfolio, learner autonomy, assessment, self-assessment
Changed by Changed by: Mgr. Martina Malášková, Ph.D., učo 67390. Changed: 11/2/2013 08:31.
Abstract
The contribution presents the outcomes of using portfolios with first-year students of English at the Faculty of Education. It focuses on some issues that the authors encountered during developing the framework for the implementation of the portfolios and the actual implementation.
Abstract (in Czech)
Příspěvek prezentuje poznatky z používání portfolií v prvním ročníku se studenty anglického jazyka na Pedagogické fakultě. Prezentace se zabývá zejména vybranými problémy, se kterými se autorky setkaly při přípravě a zavádění portfolií do praxe.
PrintDisplayed: 5/7/2022 17:28