MALÁŠKOVÁ, Martina a Jana CHOCHOLATÁ. Using language learning portfolios with the first year students of English. In New trends in educating future teachers of English VIII. Olomouc. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Using language learning portfolios with the first year students of English
Název česky Používání portfolií ve výuce studentů anglického jazyka v prvním ročníku
Autoři MALÁŠKOVÁ, Martina a Jana CHOCHOLATÁ.
Vydání New trends in educating future teachers of English VIII. Olomouc. 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky portfolio, evropské jazykové portfolio, žákovská autonomie, hodnocení, sebehodnocení
Klíčová slova anglicky portfolio, European Language Portfolio, learner autonomy, assessment, self-assessment
Změnil Změnila: Mgr. Martina Malášková, Ph.D., učo 67390. Změněno: 11. 2. 2013 08:31.
Anotace
The contribution presents the outcomes of using portfolios with first-year students of English at the Faculty of Education. It focuses on some issues that the authors encountered during developing the framework for the implementation of the portfolios and the actual implementation.
Anotace česky
Příspěvek prezentuje poznatky z používání portfolií v prvním ročníku se studenty anglického jazyka na Pedagogické fakultě. Prezentace se zabývá zejména vybranými problémy, se kterými se autorky setkaly při přípravě a zavádění portfolií do praxe.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 04:20