RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Martina MAHELOVÁ a Alena SIVÁKOVÁ. Kvasinková kolonizace močových katétrů a význam tvorby biofilmu. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2012, roč. 18, č. 4, s. 115-118. ISSN 1211-264X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvasinková kolonizace močových katétrů a význam tvorby biofilmu
Název anglicky Yeast colonization of urinary catheters and the significance of biofilm formation
Autoři RŮŽIČKA, Filip (203 Česká republika, garant, domácí), Veronika HOLÁ (203 Česká republika, domácí), Martina MAHELOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Alena SIVÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, TRIOS s.r.o. Praha, 2012, 1211-264X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00064791
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Candida; biofilm; močový katétr; infekce; močové cesty; sonikace
Klíčová slova anglicky Candida; biofilm; urinary catheter; urinary tract infection; sonication
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Veronika Holá, Ph.D., učo 77354. Změněno: 11. 2. 2013 15:33.
Anotace
Močové katétry kolonizuje celá řada mikroorganizmů, včetně kvasinek. Na kolonizaci se obvykle podílí více mikrobiálních druhů, které zde vytváří společenstvo – mnohodruhový biofilm. Tato kolonizace katétru většinou neovlivňuje významným způsobem klinický stav pacienta. Na druhou stranu biofilmové ložisko se může stát zdrojem endogenní infekce či může ovlivňovat funkčnost katétru a tvorbu močových kamenů.
Anotace anglicky
Urinary catheters are colonized by a wide range of microorganisms, including numerous yeasts. The catheters are usually colonized by more microbial species forming a community – multi-species biofilm. Catheter colonization usually does not affect the patient’s clinical status in any significant way. On the other hand, the biofilm can become a source of endogenous infection and its presence can affect functionality of the catheter and formation of urinary stones.
Návaznosti
NS9678, projekt VaVNázev: Biofilm - významný faktor virulence u infekcí močových katétrů; detekce a možnosti ovlivnění
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Biofilm - významný faktor virulence u infekcí močových katétrů, detekce a možnosti ovlivnění
VG20112015021, projekt VaVNázev: Vývoj instrumentálních metodických postupů rychlé detekce a identifikace biologických agens v reálných vzorcích (Akronym: Detekce a identifikace biol. agens)
Investor: Ministerstvo vnitra ČR, Vývoj instrumentálních metodických postupů rychlé detekce a identifikace biologických agens v reálných vzorcích
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 01:55