RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Martina MAHELOVÁ and Alena SIVÁKOVÁ. Kvasinková kolonizace močových katétrů a význam tvorby biofilmu (Yeast colonization of urinary catheters and the significance of biofilm formation). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2012, vol. 18, No 4, p. 115-118. ISSN 1211-264X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvasinková kolonizace močových katétrů a význam tvorby biofilmu
Name (in English) Yeast colonization of urinary catheters and the significance of biofilm formation
Authors RŮŽIČKA, Filip (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Veronika HOLÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martina MAHELOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Alena SIVÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, TRIOS s.r.o. Praha, 2012, 1211-264X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00064791
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) Candida; biofilm; močový katétr; infekce; močové cesty; sonikace
Keywords in English Candida; biofilm; urinary catheter; urinary tract infection; sonication
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Veronika Holá, Ph.D., učo 77354. Changed: 11. 2. 2013 15:33.
Abstract
Močové katétry kolonizuje celá řada mikroorganizmů, včetně kvasinek. Na kolonizaci se obvykle podílí více mikrobiálních druhů, které zde vytváří společenstvo – mnohodruhový biofilm. Tato kolonizace katétru většinou neovlivňuje významným způsobem klinický stav pacienta. Na druhou stranu biofilmové ložisko se může stát zdrojem endogenní infekce či může ovlivňovat funkčnost katétru a tvorbu močových kamenů.
Abstract (in English)
Urinary catheters are colonized by a wide range of microorganisms, including numerous yeasts. The catheters are usually colonized by more microbial species forming a community – multi-species biofilm. Catheter colonization usually does not affect the patient’s clinical status in any significant way. On the other hand, the biofilm can become a source of endogenous infection and its presence can affect functionality of the catheter and formation of urinary stones.
Links
NS9678, research and development projectName: Biofilm - významný faktor virulence u infekcí močových katétrů; detekce a možnosti ovlivnění
Investor: Ministry of Health of the CR, Departmental Programme of Research and Development - MH II from 2008 to 2011
VG20112015021, research and development projectName: Vývoj instrumentálních metodických postupů rychlé detekce a identifikace biologických agens v reálných vzorcích (Acronym: Detekce a identifikace biol. agens)
Investor: Ministry of the Interior of the CR, Security Research for the Needs of the State 2010-2015 (2010-2015)
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Ruzicka_-_autorska_korektura_oprava.pdf   File version Pospíšilíková, V. 10. 2. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., učo 1100
  • a concrete person Mgr. Martina Mahelová, Ph.D., učo 150878
  • a concrete person MUDr. Alena Siváková, učo 177384
  • a concrete person Ing. Veronika Holá, Ph.D., učo 77354
  • a concrete person Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 21. 9. 2021 22:37