STŘELEC, Stanislav. K podmínkám osobnostního a sociálního vývoje nadaných dětí v rodinném a školním prostředí. In Virtuální mezinárodní workshop Nadaný žák ve škole 4. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K podmínkám osobnostního a sociálního vývoje nadaných dětí v rodinném a školním prostředí
Název anglicky Conditions of personal and sotial development of gifted children in family and school enviroment
Autoři STŘELEC, Stanislav.
Vydání Virtuální mezinárodní workshop Nadaný žák ve škole 4, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky nadané dítě, výzkumné nálezy, osobnostní dispozice, sociální zdraví, endogenní podmínky, exogenní podmínky.
Klíčová slova anglicky gifted child; research findings; personal dispositions; social health; endogenous conditions; exogenous conditions
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., učo 211. Změněno: 26. 2. 2013 14:26.
Anotace
Prezentace se zabývá specifickými endogenními a exogenními podmínkami, které je třeba respektovat při výchově a vzdělávání nadaných dětí v rodinném a školním prostředí. Součástí problematiky je hledání odpovědi na otázku - v čem spočívají rizika ohrožení zdravého osobnostního a sociálního vývoje nadaných dětí (žáků)? Téma je součástí řešení Výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Anotace anglicky
The presentation is concerned with specific endogenous and exogenous conditions, which are to be respected in upbringing and education of gifted children in family and school enviroment. The part of this theme is looking for an answer for the question: „What lies in risks of disturbing of healthy personal and social development of gifted children?“ The theme is a part of investigation within the research intent Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education (MSM0021622443).
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 12:09