ŠTEMBÍREK, Jan, Eva MATALOVÁ, Marcela BUCHTOVÁ, V. MACHON a Ivan MÍŠEK. Investigation of an autologous blood treatment strategy for temporomandibular joint hypermobility in a pig model. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. EDINBURGH, Scotland: CHURCHILL LIVINGSTONE, 2013, roč. 42, č. 3, s. 369–375. ISSN 0901-5027. doi:10.1016/j.ijom.2012.07.001.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Investigation of an autologous blood treatment strategy for temporomandibular joint hypermobility in a pig model
Název česky Výzkum aplikace autologní krve na léčbu hypermobility čelistního kloubu na prasečím modelu
Autoři ŠTEMBÍREK, Jan (203 Česká republika, domácí), Eva MATALOVÁ (203 Česká republika), Marcela BUCHTOVÁ (203 Česká republika), V. MACHON (203 Česká republika) a Ivan MÍŠEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, EDINBURGH, Scotland, CHURCHILL LIVINGSTONE, 2013, 0901-5027.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.359
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00067750
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ijom.2012.07.001
UT WoS 000315543800012
Klíčová slova česky Čelistní kloub; hypermobilita; autologní krev; léčení
Klíčová slova anglicky Temporomandibular joint; hypermobility; autologous blood; treatment
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 28. 4. 2014 18:31.
Anotace
Many different surgical and non-surgical techniques are used for the treatment of temporomandibular joint (TMJ) hypermobility. One of these methods is autologous blood injection into the TMJ. The fate of the autologous blood used for treatment of recurring condylar dislocation is still not completely understood. The authors used 12 pigs (Sus scrota f. domestica) as a model species for autologous blood delivery into the TMJ. Blood injection was followed by histopathological analysis at different times after treatment (1 h, 1, 2 and 4 weeks). Samples were examined by magnetic resonance imaging, macroscopic and histological methods. The deposition of the remaining blood was observed in the form of clots in the distal parts of the upper joint cavity 1 h and 1 week after treatment. 2 weeks after treatment, small blood clots were still apparent in the distal part of the upper joint cavity. 4 weeks after surgery, no remnants of blood, changes or adhesions were apparent inside the TMJ. No morphological or histological changes were observed in the TMJ after the injection of autologous blood suggesting another mechanism is involved in the hypermobility treatment.
Anotace česky
Mnoho různých chirurgických a nechirurgických technik je používáno k léčbě čelistního kloubu (TMK) při jeho hypermobilitě. Jednou z těchto metod je autologní injekce krve do TMK. Princip aplikace autologní krve do TMJ, používané pro léčbu opakované kondylární dislokace, stále není zcela znám. Autoři použili 12 prasat (Sus scrofa f. domestica) jako modelový druh pro parenterální podání autologní krve do TMJ. Aplikaci následovalo histopatologické vyšetření v různé době po ošetření (1 h, 1, 2 a 4 týdny). Vzorky byly vyšetřeny pomocí magnetické rezonance, makroskopické a histologické metody. Depozice zbývající krve byl pozorovány v podobě sraženin v distálních částech horní kloubní dutiny 1 h a 1 týden po ošetření. 2 týdny po ošetření byly ještě patrné malé krevní sraženiny v distální části horní kloubní dutiny. 4 týdny po operaci již nebyly patrné žádné zbytky krve, nebo adheze uvnitř TMK. Žádné funkční morfologické nebo histologické změny nebyly pozorovány ve tkáních TMK po injekci autologní krve, což naznačuje další mechanismus, který se podílí na léčbě hypermobility.
Návaznosti
FRVS/455/2008, interní kód MUNázev: Zhotovení preparátů pro výuku dynamiky čelistního kloubu savců
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zhotovení preparátů pro výuku dynamiky čelistního kloubu savců, G - Tvůrčí činnost studentů
MUNI/A/0819/2011, interní kód MUNázev: Moderní trendy výzkumu ve Stomatologii
Investor: Masarykova univerzita, Moderní trendy výzkumu ve Stomatologii, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/A/0888/2012, interní kód MUNázev: Výzkum diagnostických a terapeutických přístupů v predikci onemocnění v orofaciální oblasti
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum diagnostických a terapeutických přístupů v predikci onemocnění v orofaciální oblasti, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
1M0528, projekt VaVNázev: Stomatologické výzkumné centrum
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Stomatologické výzkumné centrum
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 08:05