KRÁTKÁ, Jana. Komunikace třídního učitele s rodiči žáků In DRNKOVÁ, L., HLAĎO, P. (Eds). Výchovný a kariérový poradce v praxi. (Class teacher's communication with parents of pupils). 1. vyd. Praha: Raabe, 2012. 14 pp. ISSN 1805-7098.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikace třídního učitele s rodiči žáků In DRNKOVÁ, L., HLAĎO, P. (Eds). Výchovný a kariérový poradce v praxi.
Name (in English) Class teacher's communication with parents of pupils
Authors KRÁTKÁ, Jana.
Edition 1. vyd. Praha, 14 pp. 2012.
Publisher Raabe
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1805-7098
Keywords (in Czech) třídní učitel, komunikace
Keywords in English class teacher, communication
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Krátká, Ph.D., učo 42028. Changed: 3/4/2013 11:16.
Abstract
Tato kapitola se zaměřuje na činnosti třídního učitele, které vyžadují především jeho organizační, kooperační, konzultativní, diagnostické, intervenční a komunikační kompetence. Nedílnou součástí textu je téma posilování sebereflektivních kompetencí učitele, na něhož jsou kladeny tyto náročné požadavky. Právě sebereflexe mu může napomoci v orientaci v problémové situaci a v jejím řešení. Závěr kapitoly shrnuje soubor reflektivních otázek při řešení problémové situace.
Abstract (in English)
This chapter focuses on the class teacher activities that require especially its organization, cooperative, consultative, diagnostic, intervention and communication skills. An integral part of the text is the theme of strengthening self-reflective skills teachers, which is subject to these demanding requirements. It can make a self-orientation in a problematic situation and its solution. Conclusion chapter summarizes the set of reflective questions to solve problem situations.
PrintDisplayed: 13/8/2022 21:18