KRÁTKÁ, Jana. Komunikace třídního učitele s rodiči žáků In DRNKOVÁ, L., HLAĎO, P. (Eds). Výchovný a kariérový poradce v praxi. 1. vyd. Praha: Raabe, 2012. 14 s. ISSN 1805-7098.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komunikace třídního učitele s rodiči žáků In DRNKOVÁ, L., HLAĎO, P. (Eds). Výchovný a kariérový poradce v praxi.
Název anglicky Class teacher's communication with parents of pupils
Autoři KRÁTKÁ, Jana.
Vydání 1. vyd. Praha, 14 s. 2012.
Nakladatel Raabe
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISSN 1805-7098
Klíčová slova česky třídní učitel, komunikace
Klíčová slova anglicky class teacher, communication
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Krátká, Ph.D., učo 42028. Změněno: 3. 4. 2013 11:16.
Anotace
Tato kapitola se zaměřuje na činnosti třídního učitele, které vyžadují především jeho organizační, kooperační, konzultativní, diagnostické, intervenční a komunikační kompetence. Nedílnou součástí textu je téma posilování sebereflektivních kompetencí učitele, na něhož jsou kladeny tyto náročné požadavky. Právě sebereflexe mu může napomoci v orientaci v problémové situaci a v jejím řešení. Závěr kapitoly shrnuje soubor reflektivních otázek při řešení problémové situace.
Anotace anglicky
This chapter focuses on the class teacher activities that require especially its organization, cooperative, consultative, diagnostic, intervention and communication skills. An integral part of the text is the theme of strengthening self-reflective skills teachers, which is subject to these demanding requirements. It can make a self-orientation in a problematic situation and its solution. Conclusion chapter summarizes the set of reflective questions to solve problem situations.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 22:01