ČERVENKA, Karel. Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí: Příklad klientů preventivně výchovného zařízení. In Truhlářová, Z., Levická, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 570-576. ISBN 978-80-7435-138-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí: Příklad klientů preventivně výchovného zařízení
Název anglicky Proto-professionalisation of clients of helping professions
Autoři ČERVENKA, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hradec Králové, Od teorie k praxi, od praxe k teorii, od s. 570-576, 7 s. 2012.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063651
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-138-9
Klíčová slova česky pomáhající profese; porucha chování preventivně výchovné zařízení; inkluzivní edukace a intervence; identita; stigmatizace; proto-profesionalizace
Klíčová slova anglicky helping professions; conduct disorder; behavioral difficulties; inclusive education; intervention; stigmatisation; proto-professionalisation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., učo 8596. Změněno: 10. 4. 2013 13:10.
Anotace
Klienti profesí, které bývají označovány za pomáhající (sociální práce, speciální pedagogika aj.), svým kontaktem se systémem příslušné profese získávají specifickou zkušenost. Ta utváří jejich vnímání dané profese i představu o povaze jejího systému. Na rozdíl od laiků v pravém slova smyslu se klienti daných zařízení díky své nové zkušenosti stávají proto-experty na systém dané pomáhající profese, neboť oproti laikům svým kontaktem s danou profesí o ní získávají i hlubší vědění. Jelikož je toto vědění zakotveno ve specifické sociální pozici a roli klienta dané instituce, od oficiálního nebo expertního vědění a definice systému se liší. Lze předpokládat, že způsob, kterým klienti definují systém a svou pozici v něm, ovlivňuje jejich postoje a chování a tím v důsledku i jejich volby strategií, jak se v rámci systému a k systému chovat. V optice de Swaanova konceptu proto-profesionalizace laiků bude autor na příkladu vybraných výpovědí dospívajících klientů jednoho z preventivně výchovných zařízení, které získal v rámci svého kvalitativního výzkumu, ilustrovat specifický způsob, jímž oni sami vytvářejí představu o instituci samotné, stejně jako o systému výchovných zařízení a též zpětně i o povaze a roli klientů tohoto systému – tj. o sobě samých.
Anotace anglicky
Clients of helping professions gain specific experience through their contact with the system of these professions. This experience forms their definitions and representations of the system and the profession as well. This specific experience launches them into a role of proto-experts because their knowledge of the system is more specific than that of other people. The way they look at the system forms their attitudes and shapes the actions and strategies they use to deal with the system. Their definition of the system is based on their specific social position and their role of clients of the system, therefore it is different from the official defnition of the system. Examples presented in the paper are based on findings of author's qualitative research.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 14:39