TUŠKOVÁ, Jana Marie. K jubileu docentky Evy Minářové (To the jubilee of associate professor Eva Minářová). In Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 7-9. ISBN 978-80-210-6114-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K jubileu docentky Evy Minářové
Name (in English) To the jubilee of associate professor Eva Minářová
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Stylistika v kontextu historie a současnosti. p. 7-9, 3 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00067751
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6114-9
Keywords (in Czech) jubileum - E. Minářová - vědecká činnost - stylistika
Keywords in English jubilee - E. Minářová - scientific activity - stylistics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 31. 3. 2014 09:40.
Abstract
Kapitola vznikla na základě rozsáhlé vědecké analýzy nejvýznamnějších vědeckých publikací doc. E. Minářové v období let 1965-2012. Hodnoceny byly odborné stati a monografie, které vznikly na základě dlouholetého vědeckého výzkumu autorky v oblasti stylistiky, ale také mluveného jazyka a slangu. Stručně se zde shrnuje také pedagogická činnost (zejména tvorba učebnic) a organizátorská činnost jubilantky.
Abstract (in English)
The chapter has been created on the basis of an extensive scientific analysis of doc. E. Minářová’s most important scientific publications from years 1955-2012. There have been evaluated professional essays and monographs that were created on the basis of the author’s long-time scientific research in the field of stylistics but also in the field of a spoken language and slang. Educational activity (especially creating of textbooks) and organizational activity of the jubilarian are there also briefly summarized.
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:34