PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ a Michaela VRZALOVÁ. Dynamics of neurological soft signs and its relationship to clinical course in patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research. Clare: Elsevier Ireland, 2012, roč. 200, 2-3, s. 67-72. ISSN 0165-1781. doi:10.1016/j.psychres.2012.03.008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dynamics of neurological soft signs and its relationship to clinical course in patients with first-episode schizophrenia
Název česky Dynamika neurologických měkkých příznaků a její vztah ke klinickému průběhu u pacientů s první epizodou schizofrenie
Autoři PŘIKRYL, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí), Eva ČEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Silva TRONEROVÁ (203 Česká republika), Tomáš KAŠPÁREK (203 Česká republika, domácí), Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Libor USTOHAL (203 Česká republika, domácí), Simona VENCLÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Michaela VRZALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Psychiatry Research, Clare, Elsevier Ireland, 2012, 0165-1781.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.456
Kód RIV RIV/00216224:14740/12:00063658
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2012.03.008
UT WoS 000313764700001
Klíčová slova česky Klinický průběh, navazující; neurologická hodnotící škála, NES, neurologické měkké příznaky, NSS, první epizoda schizofrenie
Klíčová slova anglicky Clinical course; follow-up; neurological evaluation scale; NES; Neurological soft signs; NSS; first episode schizophrenia
Štítky ok, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Křížová, učo 56639. Změněno: 10. 4. 2013 14:50.
Anotace
The aim of the study was to assess the dynamics of neurological soft signs (NSS) over four years from the clinical onset of schizophrenia, depending on the clinical course of the disease, and to evaluate the relationship of NSS to symptomatic dimensions in patients with first-episode schizophrenia. Sixty-eight patients with first-episode schizophrenia were included in the trial. The clinical status was assessed using Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) at the same time as the neurological examination, at admission to the hospital for first-episode schizophrenia and at a check-up examination four years later. The assessment of NSS using the Neurological Evaluation Scale (NES) coincided with the assessment of the clinical condition of the patients. According to the Andreasen remission criterion of schizophrenia, after four years we found that 57% of patients’ were remitters and 43% were nonremitters. During the monitoring period, in remitters total NES score and sensory integration/ sequencing of motor acts items of the NES decreased. In non-remitters, increase in the total NES score and the ‘others’ item of the NES was observed. A connection between the dynamics of NSS and the clinical course of schizophrenia, over the period of four years, and a relationship between NSS and negative schizophrenia symptoms was found.
Anotace česky
Cílem studie bylo posoudit dynamiku neurologických měkkých příznaků (NSS) v průběhu čtyř let od klinického nástupu schizofrenie v závislosti na klinickém průběhu nemoci a vyhodnotit vztah NSS k symptomatickým rozměrům u pacientů s první epizodou schizofrenie. Sixty-eight u pacientů s první epizodou schizofrenie byly zahrnuty do studie. Klinický stav byl hodnocen využitím pozitivních a negativních syndromů Scale (PANSS) ve stejné době jako neurologické vyšetření při přijetí do nemocnice s první epizodou schizofrenie a poté na kontrolním vyšetření o čtyři roky později. Hodnocení NSS pomocí neurologické hodnotící stupnice (NES) se shodovalo s posouzením klinického stavu pacientů. Spojení mezi dynamikou NPS a klinickým průběhem schizofrenie i vztah mezi NPS a negativními příznaky schizofrenie během čtyř let byl nalezen.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 21:19