BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Zdeněk MECHL. Kazuistika: Podpůrná léčba u pacientky s rozsáhlým tumorem ovaria. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 6, s. 464-467. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kazuistika: Podpůrná léčba u pacientky s rozsáhlým tumorem ovaria
Název anglicky A case report: Patient with advanced ovarial tumour and supporting care
Autoři BRANČÍKOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka OSTŘÍŽKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Markéta PROTIVÁNKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Otakar BEDNAŘÍK (203 Česká republika, domácí) a Zdeněk MECHL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00063659
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky podpůrná léčba; chemoterapie; erytropoetin; anemický syndrom
Klíčová slova anglicky Anaemia; Chemotherapy; Erythropoietin; Supportive care
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 11. 2. 2013 10:29.
Anotace
Východiska: I když je v případě paliativní léčby především záměrem zlepšení kvality života pacienta a prodloužení délky života je záměrem až druhotným, často nejúčinnější režim je zatížen značnou toxicitou. Kazuistika: Uvádíme případ pacientky s chemosenzitivním tumorem, u níž bylo použito podpůrné léčby růstovými faktory při paliativní chemoterapii II. linie po kompletní remisi primárně metastatického onemocnění. 44letá pacientka s rozsáhlým anaplastickým tumorem dutiny břišní s orrigem pravděpodobně ovariálním byla léčena 15 cykly režimu CBDCA/Paclitaxel s navozením klinicky kompletní remise onemocnění. Tohoto efektu protinádorové léčby by nebylo možné dosáhnout, pokud by nebyla účinně kompenzována její toxicita. Pomocí podpůrné léčby přípravkem ESP se nám podařilo zvládnout anemický syndrom vzniklý již po první aplikaci chemoterapie. Podobně pomocí G-CSF bylo možné předejít rozvoji febrilní neutropenie. Závěr: Celkově dosažený interval přežití byl 61 měsíců. Z důvodu hematologické toxicity nebyla nutná hospitalizace ani podání transfuze.
Anotace anglicky
Background: The primary aim of palliative treatment is to improve the quality of life, followed by prolongation of overall survival. The effective regimens are usually complicated by increased side effects, particularly hematologic. Under these conditions, useful treatment is difficult and less effective. Case: We present the case of a patient with cancer of the abdominal and pelvic cavity (the origin was likely an ovary). The patient was treated with intensive chemotherapy (15 cycles of carboplatin and paclitaxel) and supportive care (30 doses of epoetin alpha and 2 doses of 48MIU G-CSF for neutropenia G4). Conclusion: A good quality of life and long-term persistent complete remission (6 months) was achieved, no transfusion, no hospitalization. Overall survival was 61 months.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2022 01:24