BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK and Zdeněk MECHL. Kazuistika: Podpůrná léčba u pacientky s rozsáhlým tumorem ovaria (A case report: Patient with advanced ovarial tumour and supporting care). Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, vol. 25, No 6, p. 464-467. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kazuistika: Podpůrná léčba u pacientky s rozsáhlým tumorem ovaria
Name (in English) A case report: Patient with advanced ovarial tumour and supporting care
Authors BRANČÍKOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lenka OSTŘÍŽKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Markéta PROTIVÁNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Otakar BEDNAŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zdeněk MECHL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00063659
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) podpůrná léčba; chemoterapie; erytropoetin; anemický syndrom
Keywords in English Anaemia; Chemotherapy; Erythropoietin; Supportive care
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 11. 2. 2013 10:29.
Abstract
Východiska: I když je v případě paliativní léčby především záměrem zlepšení kvality života pacienta a prodloužení délky života je záměrem až druhotným, často nejúčinnější režim je zatížen značnou toxicitou. Kazuistika: Uvádíme případ pacientky s chemosenzitivním tumorem, u níž bylo použito podpůrné léčby růstovými faktory při paliativní chemoterapii II. linie po kompletní remisi primárně metastatického onemocnění. 44letá pacientka s rozsáhlým anaplastickým tumorem dutiny břišní s orrigem pravděpodobně ovariálním byla léčena 15 cykly režimu CBDCA/Paclitaxel s navozením klinicky kompletní remise onemocnění. Tohoto efektu protinádorové léčby by nebylo možné dosáhnout, pokud by nebyla účinně kompenzována její toxicita. Pomocí podpůrné léčby přípravkem ESP se nám podařilo zvládnout anemický syndrom vzniklý již po první aplikaci chemoterapie. Podobně pomocí G-CSF bylo možné předejít rozvoji febrilní neutropenie. Závěr: Celkově dosažený interval přežití byl 61 měsíců. Z důvodu hematologické toxicity nebyla nutná hospitalizace ani podání transfuze.
Abstract (in English)
Background: The primary aim of palliative treatment is to improve the quality of life, followed by prolongation of overall survival. The effective regimens are usually complicated by increased side effects, particularly hematologic. Under these conditions, useful treatment is difficult and less effective. Case: We present the case of a patient with cancer of the abdominal and pelvic cavity (the origin was likely an ovary). The patient was treated with intensive chemotherapy (15 cycles of carboplatin and paclitaxel) and supportive care (30 doses of epoetin alpha and 2 doses of 48MIU G-CSF for neutropenia G4). Conclusion: A good quality of life and long-term persistent complete remission (6 months) was achieved, no transfusion, no hospitalization. Overall survival was 61 months.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 20:50