GAJZLEROVÁ, Lenka. Aktuální struktura a situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 19-29. ISBN 978-80-210-6101-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální struktura a situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách
Název česky Aktuální struktura a situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách
Název anglicky Current structure and Situation of Pupils with SEN in Primar Schools – Results of Research
Autoři GAJZLEROVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. od s. 19-29, 11 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063667
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6101-9
Klíčová slova česky pedagogicko-psychologická poradna; speciální vzdělávací potřeby; inkluze; rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; informační a komunikační technologie; digitální technologie; počítačové programy
Klíčová slova anglicky pedagogical-psychological counseling; special educational needs; inclusion; framework educational programme for primary education; information and communication technology; digital technology; computer programs
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., učo 135477. Změněno: 19. 3. 2013 10:39.
Anotace
Kapitola je věnována analýze dílčí části výzkumu realizovaného v letech 2010–2011, a zaměřeného na aktuální situaci v českých školách a žáků se specifi ckými vzdělávacími potřebami a využití digitálních technologií ve vzdělávání. Kapitola prezentuje aktuální stukturu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky pro vzdělávání žáků se SVP. Analýza dat je soustředěna na odpovědi získané při výzkumném šetření, týkající se stanovených výzkumných otázek, které byly potvrzeny či vyvráceny univariační analýzou.
Anotace anglicky
This chapter is devoted to analysis of a research conducted in 2010-2011, focused on current situation in the Czech schools and pupils with special educational needs and the usage of digital technology in education. The chapter presents the current structure of pupils with special educational needs and conditions of education of pupils with SEN.
Návaznosti
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUNázev: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 09:10