FRANKOVÁ, Alena. Činnost centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na oblasť možnosti poskytovania služieb a spolupráce centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so základnými školami a rodinou. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 31-46. ISBN 978-80-210-6101-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Činnost centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na oblasť možnosti poskytovania služieb a spolupráce centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so základnými školami a rodinou
Název anglicky Activities of Pedagogical-psychological Counseling and Prevention Centers in the Slovak Republic with Focus on Opportunities to Provide Services and Cooperation with Primary Schools and Families
Autoři FRANKOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. od s. 31-46, 16 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063669
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6101-9
Klíčová slova česky centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami; špeciálny pedagóg
Klíčová slova anglicky center of pedagogical and psychological counseling and prevention; pupil with special educational needs; special teacher
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D., učo 68963. Změněno: 22. 3. 2013 10:15.
Anotace
Kapitola je venovaná analýze čiastkovej časti výskumného projektu realizovaného v rokoch 2010–2011, ktorý sa zaoberal problematikou činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na poskytovanie služieb v rámci aktuálnej právnej legislatívy. Kapitola sa zameriava na možnosti poskytovania služieb a spolupráce centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo vzťahu ku základným školám a rodinám s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Analýza dát je zameraná na odpovede získané pri výskumnom šetrení na základe odpovedí získaných z výskumných otázok, ktoré boli potvrdené alebo vyvrátené univariačnou analýzou.
Anotace anglicky
This chapter is devoted to the analysis of research project carried out in 2010-2011, which dealt with the problems of Centers for educational and psychological counseling and prevention in the Slovak Republic, focusing on provision of services within the current legislation frame. The chapter focuses on the possibilities of providing services and collaboration of centers of pedagogical-psychological counseling and prevention in relation to primary schools and to families with children with special educational needs.
Návaznosti
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUNázev: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 09:19