Informační systém MU
NOVÁKOVÁ, Jana. Pohled pedagogických pracovníků na některé otázky vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra (PAS). In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 69-76. ISBN 978-80-210-6101-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohled pedagogických pracovníků na některé otázky vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra (PAS)
Název anglicky Educators’ Perspective on Selected Issues of Education of Children and Students with Autism Spectrum Disorders (ASD)
Autoři NOVÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. od s. 69-76, 8 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063672
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6101-9
Klíčová slova česky pedagogičtí pracovníci; poruchy autistického spektra; inkluzivní vzdělávání; informovanost; tvrzení; názor
Klíčová slova anglicky educators; autism spectrum disorders; inclusive education; awareness; statement; opinion
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D., učo 265749. Změněno: 10. 3. 2013 11:47.
Anotace
Kapitola se zabývá teoretickými a metodologickými východisky. Na teoretická východiska navazuje kvantitativní výzkumné šetření analyzující pohled pedagogických pracovníků na aktuální otázky vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra (PAS) z pohledu samotných pedagogických pracovníků z mateřských, základních a středních škol (běžných i speciálních) v České republice. Kapitola prezentuje dílčí výstupy výzkumu disertační práce.
Anotace anglicky
The beginning of the chapter deals with the theoretical background and methodology. The theoretical part is followed by quantitative research analyzing the perspective of educators on current issues of education of children and students with autism spectrum disorders (ASD) from the point of view of educators of nursery, primary and secondary schools (regular and special) in the Czech Republic. The chapter presents selected outcomes of the dissertation thesis research.
Návaznosti
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUNázev: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
Zobrazeno: 13. 8. 2022 20:37