JISKROVÁ, Kateřina. Využití alternativních metod pro podporu rozvoje rozumových a kognitivních schopností dětí s Downovým syndromem v České republice. In PANČOCHA, K.. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 119-130. ISBN 978-80-210-6101-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití alternativních metod pro podporu rozvoje rozumových a kognitivních schopností dětí s Downovým syndromem v České republice
Název anglicky Use of Alternative Methods for Development of Mental and Cognitive Abilities of Children with Down Syndrome in the Czech Republic
Autoři JISKROVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, PANČOCHA, K.. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. od s. 119-130, 12 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063677
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6101-9
Klíčová slova česky Downův syndrom; mentální postižení; deficit; kognitivní funkce; vnímání; paměť; pozornost; motorika; myšlení; řeč; komunikace; fyzický rozvoj; alternativní metoda; nezisková organizace; škola; rodina
Klíčová slova anglicky Down syndrome; mental retardation; deficits; cognitive function; perception; memory; attention; motor skills; thinking; language; communication; physical development; alternative method; non-profit organization; school; family
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D., učo 237080. Změněno: 31. 3. 2013 12:40.
Anotace
Kapitola je zaměřena na analýzu zkušeností rodin dětí s Downovým syndromem s využitím alternativních metod podporujících rozvoj kognitivních funkcí. Výzkumný projekt graficky a slovně analyzuje realitu využití vybraných čtyř alternativních metod. Data využitá ve výzkumu byla získána na základě dotazníkového šetření v České republice.
Anotace anglicky
The chapter focuses on analysis of the experience of families with children with Down syndrome using alternative methods aimed at developing cognitive functions. The research project graphically and verbally analyzed the use of four alternative methods. Data used in the research were obtained by a questionnaire survey in the Czech Republic.
Návaznosti
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUNázev: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 17:24