JISKROVÁ, Kateřina. Využití alternativních metod pro podporu rozvoje rozumových a kognitivních schopností dětí s Downovým syndromem v České republice (Use of Alternative Methods for Development of Mental and Cognitive Abilities of Children with Down Syndrome in the Czech Republic). In PANČOCHA, K.. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 119-130. ISBN 978-80-210-6101-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití alternativních metod pro podporu rozvoje rozumových a kognitivních schopností dětí s Downovým syndromem v České republice
Name (in English) Use of Alternative Methods for Development of Mental and Cognitive Abilities of Children with Down Syndrome in the Czech Republic
Authors JISKROVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, PANČOCHA, K.. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. p. 119-130, 12 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063677
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6101-9
Keywords (in Czech) Downův syndrom; mentální postižení; deficit; kognitivní funkce; vnímání; paměť; pozornost; motorika; myšlení; řeč; komunikace; fyzický rozvoj; alternativní metoda; nezisková organizace; škola; rodina
Keywords in English Down syndrome; mental retardation; deficits; cognitive function; perception; memory; attention; motor skills; thinking; language; communication; physical development; alternative method; non-profit organization; school; family
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D., učo 237080. Changed: 31. 3. 2013 12:40.
Abstract
Kapitola je zaměřena na analýzu zkušeností rodin dětí s Downovým syndromem s využitím alternativních metod podporujících rozvoj kognitivních funkcí. Výzkumný projekt graficky a slovně analyzuje realitu využití vybraných čtyř alternativních metod. Data využitá ve výzkumu byla získána na základě dotazníkového šetření v České republice.
Abstract (in English)
The chapter focuses on analysis of the experience of families with children with Down syndrome using alternative methods aimed at developing cognitive functions. The research project graphically and verbally analyzed the use of four alternative methods. Data used in the research were obtained by a questionnaire survey in the Czech Republic.
Links
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUName: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Acronym: CEIV)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 16:00